Om Åsgårdstrand

Edvard Munchsgt. Foto: Solfrid Sakkariassen

Åsgårdstrand er en av to byer i Horten kommune, etablert som ladested for ca 450 år siden på grunnlag av trelastutførsel, skipsbygging og skipsfart.

Åsgårdstrand har senere vunnet internasjonal oppmerksomhet som kunstnerby gjennom Edvard Munchs lange tilknytning til stedet.

 

 

Fjordblikk. Foto: Solfrid Sakkariassen

I dag er Åsgårdstrand et aktivt lite bysamfunn med ca 3000 fastboende. Med sin beliggenhet ved Oslofjorden, med sin godt bevarte trehusbebyggelse og smale gater, cafeer, gallerier og rolige tempo er Åsgårdstrand en liten perle. Eller for å si det med Munchs egne ord; «det vakreste av alle steder langs Oslofjorden».

Forrige artikkelMennesket Munch Neste artikkelMunchs mange hus