Om Munch

Munchs hus. Foto: Nils A. Kavli-Borge

Munchs hus. Foto: Nils A. Kavli-Borge

Perioden Munch var mest knyttet til Åsgårdstrand strekker seg fra 1889-1905. Etter 1905 er oppholdene mer sporadiske, men han besøker stedet for kortere og lengre perioder, og huset forblir i Munchs eie frem til hans død i 1944. Av alle de steder Munch levet og virket som kunstner, er det kanskje i Åsgårdstrand han har etterlatt seg mest tydelige spor. Her står det eneste intakte hjemmet bevart etter kunstneren – og landskapet lar seg lett knytte til Munchs kunstverk.

Forrige artikkelKontakt Neste artikkelMennesket Munch